Chemistry of deep groundwaters from granitic bedrock.
Artikel i övriga tidskrifter, 1983

chemistry

deep groundwater

Författare

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Eva-Lena Tullborg

Wikberg

SKB/KBS Technical Report TR 83-59.

0348-7504 (ISSN)

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06