Fracture fillings in the gabbro massif of Taavinunnanen, northern Sweden.
Artikel i övriga tidskrifter, 1984

Fracture filling

gabbro

Författare

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Eva-Lena Tullborg

SKB/KBS Technical report TR 84-08.

0348-7504 (ISSN)

38 pp.-

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06