Migration experiments in Studsvik.
Artikel i övrig tidskrift, 1983

migration

bedrock

Författare

Landström

Klockars

Persson

Eva-Lena Tullborg

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

SKBF/KBS TR 83-18

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13