The influence of recharge water on fissure filling minerals from KLipperås, southern Sweden.
Paper i proceeding, 1986

fissure fillings

Författare

Eva-Lena Tullborg

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

5th International symposium on water-rock interaction, Reykjavik, Iceland, Aug.8-17, 1986.

Extended abstracts. 587-590

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06