Identification of fossil hydrothermal circulation in a post-orogenic granite, central Sweden.
Paper i proceeding, 1987

fossil hydrothermal circulation

Författare

Eva-Lena Tullborg

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

International symposium on granites and associated mineralisations, Bahia, Brazil, 1987.

Extended abstracts. 177-184.

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06