Igneous layering in the Ulvö dolerite, central Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1973

igneous layering

sill

dolerite

Författare

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Geologiska Föreningens Förhandlingar

Vol. 95 4 407-409

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07