Mechanism and chemistry of modern rendering systems : effect of admixtures on the fresh and hardened properties
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Carl-Magnus Capener

Chalmers, Institutionen för byggnadsmaterial

Ämneskategorier

Maskinteknik

Publication - Department of Building Technology, Building Materials, Chalmers University of Technology: 04:5

Mer information

Skapat

2017-10-07