PC tillämpningar med GPIB instrument
Bok, 1991

PC

dator

GPIB

Mätning

Författare

Dag Björklöv

Peter Enoksson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Arne Sjögren

Ämneskategorier

Inbäddad systemteknik

Reglerteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-21-58824-4

Mer information

Skapat

2017-10-06