Multi-sensor system for non-invasive online analysis and control in bioreactors
Övrigt konferensbidrag, 2013

Sökbart abstract via länken: http://www.formatex.info/biomicroworld2013/acceptedabstracts.php

Författare

Vito Di Fonzo

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Shwan Ciyako

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Pradeep B Patil

Göteborgs universitet

Cristina Rusu

Suchitra Sumitran-Holgersson

Göteborgs universitet

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

BioMicroWorld 2013, Madrid, Spain, October 2-4

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Produktion

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Inbäddad systemteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07