Response to 'Letter to the Editor' regarding the article 'Factors associated with reaching 90 years of age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, Sweden'
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Lars Wilhelmsen

Göteborgs universitet

Anders Odén

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Journal of Internal Medicine

0954-6820 (ISSN) 1365-2796 (eISSN)

Vol. 270 4 400-400

Ämneskategorier

Klinisk medicin

DOI

10.1111/j.1365-2796.2011.02437.x

Mer information

Skapat

2017-10-07