Reply to "Comments on 'Numerical Stability of Existing Monte Carlo Burnup Codes in Cycle Calculations of Critical Reactors"
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Jan Dufek

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Nuclear Science and Engineering

0029-5639 (ISSN)

Vol. 165 1 130-131

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07