L-2-Extension of partial derivative-closed form
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Generalizing and strengthening a recent result of Koziarz, we prove a version of the Ohsawa-Takegoshi-Manivel theorem for partial derivative-closed forms.

ohsawa-takegoshi

extension theorem

holomorphic-functions

Författare

Bo Berndtsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Illinois Journal of Mathematics

0019-2082 (ISSN)

Vol. 56 1 21-31

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07