Innovation performance in building material manufacturers
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Jan Sundqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Ämneskategorier

Byggproduktion

Annan materialteknik

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2005:3

Mer information

Skapat

2017-10-06