Carbon capture from fossil fuel power plants using the O2/CO2 recycle combustion process
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Klas Andersson

Chalmers, Energi och miljö

Ämneskategorier

Energiteknik

Miljövetenskap