Shear behaviour of adhesive layers
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Karin Leffler

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 2005:15

Mer information

Skapat

2017-10-08