Quality of demand information in the manufacturing planning and control process
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Mattias Gustavsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Transportteknik och logistik

Report - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology : 61

Mer information

Skapat

2017-10-08