Towards improved port performance in intermodal transportation
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Linda Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Report - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology : 60

Mer information

Skapat

2017-10-08