Globally strongly convex cost functional for a coefficient inverse problem
Preprint, 2014

Författare

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Michael V. Klibanov

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2014:3

Mer information

Skapat

2017-10-08