Erratum: Music structure determines heart rate variability of singers.
Artikel i övrig tidskrift, 2013

[This corrects the article on p. 334 in vol. 4, PMID: 23847555.].

Författare

Björn Vickhoff

Göteborgs universitet

Helge Malmgren

Göteborgs universitet

Rickard Aström

Gunnar F Nyberg

Seth-Reino Ekström

Mathias Engwall

Göteborgs universitet

Johan Snygg

Michael Nilsson

Göteborgs universitet

Rebecka Jörnsten

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Frontiers in Psychology

1664-1078 (ISSN)

Vol. 4 SEP 599- Article 599

Ämneskategorier

Annan klinisk medicin

DOI

10.3389/fpsyg.2013.00599

PubMed

24046761

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05