Nulägesbeskrivning
Rapport, 2013

Nulägesbeskrivningen är en genomgång och kortfattad redogörelse av tillgänglig statistik, samt projekt och studier som genomförts i området Långängen i Göteborg med fokus på sociala aspekter. Syftet är att ge en bild av Långängen vad gäller befolkningens sammansättning och en beskrivning av området. Utifrån studien framträder Långängen som ett område med blandad befolkning åldermässigt och nationalitetsmässigt, där nära hälften av befolkningen är i åldersgruppen 25-44 år. Bostadsbeståndet utgörs till största del av mindre lägenheter. Man har närhet till grönska och kommunikationer, vilket uppskattas av de boende. Känslan av stolthet har minskat, samtidigt som man nämner att man ser fram emot hur området kommer utvecklas när nya Kvillestaden byggs. Långängen är ett litet område med många olika fastighetsägare, där den största ägaren är allmännyttiga Familjebostäder. Befolkningen i området dras med en känsla av otrygghet, detta trots att brottsligheten i Långängen är densamma som det svenska riksgenomsnittet, samt att den faktiska brottsligheten minskat under senaste åren. Trygghet är ett återkommande tema i de undersökningar som genomförts. Man har inte tittat närmare på bostäderna i någon av undersökningarna.

folkhemmet

boendedialog

renovering

Författare

Anna Sofia Wannerskog

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitektur

Sociologi

Mer information

Skapat

2017-10-06