Genskjutsintervjuer: Delrapport 2 i serien “Fördjupad boendedialog i Långängen, Göteborg”
Rapport, 2013

I maj 2012 genomfördes en genskjutsintervjuundersökning i bostadsområdet Långängen i Göteborg. Syftet med studien var att identifiera boendekvalitéer för att få kunskap om hur de som bor och vistas i området ser på olika aspekter i den yttre boendemiljön. Totalt genomfördes 20 korta intervjuer, så kallade genskjutsintervjuer, tillsammans med en minienkät. Respondenterna rekryterades vid tre olika tillfällen genom att fråga förbipasserande. Resultatet visar att de boende är generellt sett ganska positivt inställda till boendemiljön. De flesta gillade att husen var äldre och tyckte att det bidrog med charm till området. Många nämner grönska och närheten till grönområden som positiva aspekter, samtidigt som närheten till Stan och lättheten att ta sig dit också uppskattas. Känslan av trygghet tycks ha ökat de senaste åren, men samtidigt är det lite svårtolkat när människor beskriver det som att det har blivit mycket bättre. Känslan tycks ha en koppling till det närliggande området Nya Kvillebäcken som är under uppbyggnad. Två aspekter lyftes fram av respondenterna som inte hade en direkt koppling till den yttre boendemiljön, att det var billigt att bo i området och kvaliteter i köken. Dessa aspekter värderades högt i visionen om folkhemmets boende. Även grönområden fanns med när visionen om folkhemmet växte fram och som tycks uppskattas av människor som bor här 60 år senare.

boendedialog

renovering

folkhemmet

Författare

Kristin Andersson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitektur

Sociologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10