Enkätundersökning : delrapport 3 i serien “Fördjupad boendedialog i Långängen, Göteborg”
Rapport, 2013

Hösten 2012 genomfördes en enkätundersökning i alla hushåll i Familjebostäders bestånd i Långängen med en svarsfrekvens på 46,5%. Syftet var att få ökad kunskap om hyresgästers syn på sin bostad, sitt område och deras inställning och tankar kring framtida renoveringar. Resultaten visar att de boende i genomsnitt är ganska nöjda med sin hälsa, välmående och livssituation. Vad gäller Långängen som område så är majoriteten av de boende åtminstone något nöjda med de flesta aspekter av den yttre boendemiljön. Mest nöjd är man med kollektivtrafiken, tillgång till torg och öppna platser samt möjligheten att ta sig fram med cykel eller till fots. Minst nöjd är man med skötsel av fastigheter i området, tillgång till olika typer av mötesplatser samt med tryggheten på kvällar och nätter. Vad gäller den egna lägenheten så är man mest nöjd med det naturliga ljusinsläppet, medan det finns flera områden såsom isolering, temperatur och ventilation som anses viktiga att förbättra. Både kök och badrum är rum som en majoritet anser att det är viktigt att satsa på. Aspekter som har störst inflytande över trivseln i lägenheten är hur man trivs med sitt kök, ljusinsläppet och upplevelsen av ljudisolering. Inför eventuella framtida renoveringar ser de boende det som mycket viktigt att vara informerade och även ha inflytande över processen. Extra viktigt tycks vara att ha inflytande över eventuella hyreshöjningar, tidsplan och prioriteringar, samt att ha möjlighet att göra olika val i form av material och kvalitet. Flera uttrycker också en önskan om att bevara det tidstypiska i husen.

enkätundersökning

folkhemmet

boendedialog

renovering

Författare

Kristin Andersson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitektur

Sociologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10