Tuning Cell Adhesion and Growth on Biomimetic Polyelectrolyte Multilayers by Variation of pH During Layer-by-Layer Assembly
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

N. Aggarwal

Noomi Altgärde

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Sofia Svedhem

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

G. Michanetzis

Y. Missirlis

T. Groth

Macromolecular Bioscience

1616-5187 (ISSN)

Vol. 13 10 1327-1338

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1002/mabi.201300153

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02