NMR diffusometry studies of probe diffusion in micro and macro heterogeneous materials
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Patrik Jarvoll Dae

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:21

Mer information

Skapat

2017-10-06