Stabilization of aqueous ceramic suspensions with polyelectrolytes and hydrophilic copolymers
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Lisa Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:23

Mer information

Skapat

2017-10-08