Remote Sensing Using Microwaves - does a Web-based Collaborative Course Serve a Purpose?
Paper i proceeding, 2004

Författare

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Proceedings of the 23rd EARSeL, Symposium on Remote Sensing in Transition, Millpress, Rotterdam, ed. R. Goassens

p. 527-

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07