Study of fragmentation cross sections for validation of factorization properties and benchmarking of heavy-ion transport codes
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Chiara La Tessa

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics: 195

Mer information

Skapat

2017-10-07