Nonlinear micromechanics of open-cell cellular solids
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Per Hård af Segerstad

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 2005:27

Mer information

Skapat

2017-10-07