Perceived character and quality of vehicle sound
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Anders Sköld

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2005:8

Mer information

Skapat

2017-10-07