Lärande spel och Visuella Process-Instruktioner
Rapport, 2003

virtuellt lärande

lärande spel

Operatörsträning

Författare

Bertil Gustafsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Per Ohlsson

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology: 2003:18

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22