L-Band Observations of Boreal Forest Stem Volume
Paper i proceeding, 2004

Författare

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

M. Santoro

Gary Smith Jonforsen

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Proceedings of the 23rd EARSeL Symposium on Remote Sensing in Transition, Millpress, 'Rotterdam, ed. R. Goassens

159-

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07