Energy and CO2 Efficient Scheduling of Smart Home Appliances
Kapitel, populärvetenskapligt, 2013

Författare

Kin Cheong Sou

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures

Energi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-08