Energy and CO2 Efficient Scheduling of Smart Home Appliances
Kapitel i bok, 2013

Författare

Kin Cheong Sou

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Orbit

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Energi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12