A comparative study of two inward grown Pt modified aluminide diffusion coatings on a single crystal Ni base superalloy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Materials-Science-&-Engineering-A-(Structural-Materials:-Properties,-Microstructure-and-Processing)

Vol. 316 1-2 182-194

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06