Effektiva värmepumpslösningar med värme och varmvatten - Alternativ vid konvertering av elvärmda småhus
Artikel i övrig tidskrift, 2004

water heater

heat pump

COP

starting frequency

pump

operating time

VSD

SHW

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

ScanRef

Vol. 33 6 32-34
-0284-0758 (ISBN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

-0284-0758

Mer information

Skapat

2017-10-06