Energibesparing i fastigheter
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

buildings

efficiency

energy performance

energy savings

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Fastighetsförvaltaren

14-

Ämneskategorier

Husbyggnad