Urban Qualities: ett kunskapsområde
Rapport, 2013

Den här kunskapsöversikten är ett försök att utkristallisera relevant forskning såväl som praktisk kunskap för Mistra Urban Futures om urbana kvaliteter. Översikten är kopplad till ett arbete som genomförts under vår och höst 2011 med syfte att skapa underlag för den Strategiska plan som utgör grunden för Mistra Urban Futures planering och aktiviteter. Under våren 2011 arbetade sex grupper med varsitt kunskapsfält – urbana kvaliteter, urban förändring (”transitions”), urbana kulturer, urbana rättigheter, urban tillgänglighet och urban uthållighet. Tanken var att dessa skulle utgöra de sex bärande fokusområdena för centrets verksamhet. Sedermera kom dessa sex områden att slås ihop till tre - FAIR, GREEN och DENSE – vilka nu utgör de tre övergripande problem- och kunskapsområdena för Mistra Urban Futures.

Författare

Joakim Forsemalm

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Axel Demker

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Etnologi

Ekonomisk historia

Transportteknik och logistik

Utgivare

Mistra Urban Futures

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-31