Microstructural and microchemical development of simple and Pt-modified aluminide diffusion coatings during long term oxidation at 1,050 °C
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Eva Bakchinova

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Surface and coatings technology

Vol. 176 272-283

Ämneskategorier

Materialteknik