Värmepumpar i vattenburna system ? Effektiva lösningar med värme och varmvatten vid konvertering av elvärmda småhus
Rapport, 2004

parasitic power

distribution system

fan

heat pump

pump

efficency

operating time

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06