Värmepumpar i vattenburna system ? Effektiva lösningar med värme och varmvatten vid konvertering av elvärmda småhus
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2004

parasitic power

operating time

heat pump

distribution system

efficency

fan

pump

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

3:e eff-Sys-dagen

Vol. 1 16-

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06