User responses to lighting design with respect to gender, personality and visual preferences
Preprint, 2011

Författare

Monica Säter

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-06