Det energieffektiva kylbatteriet
Övrigt konferensbidrag, 2004

brine

Heat transfer

plate-fin

heat exchanger

design

pressure drop

calculation

Författare

Caroline Haglund-Stignor

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Bengt Sundén

Daniel Eriksson

3:a eff-Sys-dagen

Vol. 1

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06