Mesoproterozoic growth and Neopåroterozoic modification of the SW Baltic Shield; timing, duration and trans-Atlantic correlations
Övrigt konferensbidrag, 1995

Författare

J.N. Connelly

K-I. Åhäll

Johan Berglund

Institutionen för geologi

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Abstracts with programs-Geological Society of America

Vol. 27 6 162-

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06