Rocks of central Protoginzonen (south of Vättern) and Västerhavet
Övrigt konferensbidrag, 1986

Crystalline rocks

Författare

Lennart Samuelsson

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

I. Lundqvist

Åhäll

J. Brouzell

Göteborgs universitet

J. Berglund

Göteborgs universitet

K. Lang

17th Nordic Geological meeting, 1986- Abstracts

Vol. Abstracts 168-

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06