Field evaporation of {001} planes and site occupancy of Pt in beta-NiAl
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Frederic Danoix

Materials-Science-&-Engineering-A-(Structural-Materials:-Properties,-Microstructure-and-Processing)

Vol. 353 1-2 67-73

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06