Oxidation of simple and Pt modified aluminide diffusion coatings on Ni based superalloys - I. Oxide scale microstructure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Vratislav Langer

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Oxidation of Metals

Vol. 60 1-2 47-82

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06