Oxidation of simple and Pt modified aluminide diffusion coatings on Ni based superalloys - II. Oxide scale failure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Oxidation of Metals

Vol. 60 83-101

Ämneskategorier

Materialteknik