Oxidation of simple and Pt modified aluminide diffusion coatings on Ni based superalloys - II. Oxide scale failure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Oxidation of Metals

Vol. 60 1-2 83-101

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06