Efter Afghanistan? Försvaret, kriget och svenskarna
Kapitel i bok, 2013

Författare

Karl Ydén

Göteborgs universitet

Joakim Berndtsson

Göteborgs universitet

Weibull, Lennart, Henrik Oscarsson & Annica Bergström (red) Vägskäl. Götebors universitet: SOM-institutet.

617-629
978-91-89673-27-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

ISBN

978-91-89673-27-4

Mer information

Skapat

2017-10-10