Optimal localisation of next generation biofuel production in Sweden – Part II
Rapport, 2013

localisation

heat integration

biomass resources

second generation biofuels

biorefinery

pulp and paper industry

Författare

Elisabeth Wetterlund

Karin Pettersson

Industriella energisystem och tekniker

Robert Lundmark

Joakim Lundgren

Dimitris Athanassiadis

Johanna Mossberg

Johan Torén

Anna von Schenck

Niklas Berglin

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-07