Optimal localisation of next generation biofuel production in Sweden – Part II
Rapport, 2013

localisation

heat integration

biomass resources

second generation biofuels

biorefinery

pulp and paper industry

Författare

Elisabeth Wetterlund

Karin Pettersson

Industriella energisystem och -tekniker

Robert Lundmark

Joakim Lundgren

Dimitris Athanassiadis

Johanna Mossberg

Johan Torén

Anna von Schenck

Niklas Berglin

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-07