Går det att spåra entreprenörers kunskapsmässiga avtryck i samhället?
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Management of Technology

1102-5581 (ISSN)

5-6

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Företagsekonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap