SEM investigations of PtAl diffusion coatings for high temperature oxidation protection of Ni base superalloys
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Johan Angenete

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

14th International Congress on Electron Microscopy (ICEM-14)

Vol. 2 4 91-92

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06